दुर्गाहर…

भस्मविलेपित व्याघ्रांबरधर मनी असा भरला…

हिमालयाच्या पुत्रीने शिव महादेव वरला…

ध्यानमग्नसे तीक्ष्ण नेत्र अन प्रचंड तांडवकर्ता…

महत्संकटे विरून जाती शिवरूप असे स्मरता…

दुर्घट भारी ऎसी दुर्गा, क्रोध तिचा नुरला…

हिमालयाच्या पुत्रीने शिव महादेव वरला…

***

शिरचरण शिवरूप, मज स्मरण शिवरूप।

देहकरण शिवरूप, दे मज मरण शिवरूप।।

धरा गगन शिवरूप, सूर्यकिरण शिवरूप।

पूर्णशरण शिवरूप, दे मज मरण शिवरूप।।